دانلود با لینک مستقیم فایل{سوالات زیست}

سوالات زیست|50316039|zh|
سوالات زیست

تعداد صفحه : 131) اولين بار نام Cellulae راچه كسي بر سلول نهاد ؟ 1. وان ليون هوك 2. رابرت هوك 3. شلايدن 4. شوان 2) كداميك از تعاريف زير درباره خواص و شرايط عمل آنزيمها نادرست است ؟ 1. در اثر افزايش حرارت و PH محيط فعاليت آنزيم ها افزايش مي يابد . 2. هر واكنش درون سلولي را آنزيم معيني تسريع مي كند . 3. آنزيمها جابجا شدن اتمها را در يك مولكول ميسر مي سازند . 4. بدون وجود آنزيم هيچ سلولي قادر به ادامه حيات مستقل نيست . 3) در اثر فرآيند فتوسنتز كدام ماده از گياه خارج مي...


مطالب دیگر:
🔗تست بردار ها🔗تست دیفرانسیل🔗تست ریاضی و هندسه🔗تحقیق درباره تسطیح لیزری(لولرلیزری/اسکریپر لیزری)🔗تست ریاضی2🔗تست های انتگرال گیری🔗معادلات دیفرانسیل 1🔗معادلات دیفرانسیل 2🔗تحقیق درباره عصر و دوران ما🔗تحقیق درباره عیب یابی کامپیوتر های شخصی🔗اجتماعی اول دبیرستان🔗آزمون جغرافیایی سوم دبیرستان🔗تحقیق درباره عید غدیر از نظر علامه جعفر مرتضی العاملی🔗بابهای ثلاثی مزید🔗تحقیق درباره عید قربان یا روز قربانی کردن هر غیر خدا🔗سوالات تاریخ اول راهنمایی🔗تاریخ دوم راهنمایی🔗تحقیق درباره عید غدیر🔗آزمون ریاضی 1 🔗تحقیق درباره عرصه ها و آفاق اعجاز قرآن